Skadedato og -sted
Dato
Tidspunkt
Skadested
Oplysning om genstande(ved mere end 2 genstande kontakt selskabet)
Genstandens art
Fabrikat/type på det beskadigede
Sket i garantiperioden
Købsdato
Købt som brugt
Anskaffelsespris
Genanskaffelsespris
Reparationspris
Genstandens art
Fabrikat/type på det beskadigede
Sket i garantiperioden
Købsdato
Købt som brugt
Anskaffelsespris
Genanskaffelsespris
Reparationspris
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Forsikring andetsteds
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Ejerforhold
Hvem tilhører de skaderamte genstande
Hører ejeren til husstanden
Er tingene leaset eller lejet
Hvis ja, hvem er tingene leaset eller lejet hos
Skadevolder
Er nogen skyld i skadens opståen
Hvis ja, hvem og hvordan
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse