Skadedato og -sted
Dato
Klokkeslet
Skadested
Beskrivelse af skaden
Er skaden sket under flytransport
Hvilket flyselskab
Er skaden anmeldt i lufthavnen
Er bagagen bortkommet
Hvis nej, - hvorledes er skaden sket(udførlig beskrivelse)
Indbrud/tyveri
Er der synlige tegn på at indbrud er sket
Hvis ja, -hvilke
Er der sket bygningsskade
Hvis ja, -hvilke
Rejsen
Afrejsedato
Hjemkomstdato
Var rejsen en ferierejse
Var rejsen en forretningsrejse
Anden form for rejse, oplys hvilken
Forsikring andetsteds
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Ejerforhold
Hvem tilhører de skaderamte genstande
Hører ejeren til husstanden
Er tingene leaset eller lejet
Hvis ja, hvem er tingene leaset eller lejet hos
Skadevolder
Er nogen skyld i skadens opståen
Hvis ja, hvem og hvordan
Skadeopgørelse (kvittering eller anden dokumentation bedes medsendt)
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er du momsregistreret med det beskadigede
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Andre oplysninger
Dokumentation(følgende dokumentation bedes medsendt)
Bagagekvittering er fremsendt
Politikvittering er fremsendt
Skaderapport fra lufthavn (PIR-rapport) er fremsendt
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse