Skadedato og -sted
Dato
Klokkeslet
Skadested
Beskrivelse af skaden
Er der sket bygningsskade
Hvis ja, hvilken bygningsskade er der sket
Er der tegnet bygningsforsikring
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Hvordan er skaden sket
Skadeomfang
I hvilken bygning er skaden sket
På hvilke etager og i hvilke værelser eller rum er skaden sket
Politi
Er der optaget politirapport
Hvis ja, hvilken station
Anmeldelsesdato
Politiets journalnr.
Tæpper
Tæppets størrelse
Skadens størrelse
Tæppetype
Hvilket gulv ligger tæppet på
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Tyveri fra biler
Bilens type
Hvor var de stjålne genstande anbragt
Hvis handskerum, var handskerummet aflåst
Var bilen aflåst og var alle ruder m.v. lukket
Er der synlige tegn på, at bilen er brudt op
Hvis ja, hvilket
Bilens reg.nr. og forsikringsselskab
Indbrud
Er der synlige tegn på, at indbrud er sket
Hvis ja, hvilke
Har lokaliteten stået ubeboet
Hvis ja, hvor længe
Forsikring andetsteds
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Policenr
Ejerforhold
Hvem tilhører de skaderamte genstande
Hører ejeren til husstanden
Er tingene leaset eller lejet
Hvis ja, hvem er tingene leaset eller lejet hos
Skadevolder
Er nogen skyld i skadens opståen
Hvis ja, hvem og hvordan
Skadeopgørelse (kvittering eller anden dokumentation bedes medsendt)
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er de momsregistreret med det beskadigede
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Træffetid
Telefonnr.
Andre oplysninger
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse