Skadedato og -sted
Dato
Klokken
Skadested
Beskrivelse af skaden
Er der sket bygningsskade
Hvis ja, hvilken bygningsskade er der sket
Er der tegnet bygningsforsikring
Hvis ja, hvilket selskab
Policenr.
Hvorledes er skaden opstået (udførlig beskrivelse)
Er skaden sket under reparation/ombygning
Skadeomfang
Er skaden sket i beboelsesbygningen
Er skaden sket i garage/carport
Er skaden sket et andet sted
På hvilken etage og i hvilke værelser/rum er skaden sket
Glas
Er termoruden 2 lags
Er termoruden 3 lags
Er ruden enkeltlags glas
Andet
Er der tale om brud
Er der tale om ridser
Er der tale om punktering
Var glasset i forvejen beskadiget eller punkteret
Glassets mål
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Sanitet (Kumme)
Er det et toilet der er beskadiget
Er det et badekar der er beskadiget
Er det en håndvask der er beskadiget
Er det et bidet der er beskadiget
Andet
Er der udelukkende tale om skade på emalje
Fabrikat
Farvet sanitet
Hvidt sanitet
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Keramiske/induktion kogeplader
Er der tale om brud
Er der tale om ridser
Alder
Fabrikat og type
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse