Beskriv begivenheden
Dato
Omstændigheder
Din bils reg.nr.
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Modpart
Er der en modpart involveret?
Modpart 1
Adresse
Telefon
Registreringsnummer
Forsikringsselskab
Policenummer
Er der skade på modpartens køretøj
Hvis ja, hvor på køretøjet?:
Andet
Beskriv:
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Fotos af beskadigede genstande eller bygningsdele bedes vedhæftet skadeanmeldelsen, da det vil fremme sagsbehandlingen.
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Send skadeanmeldelse