Tidspunkt for skaden
Dato
Klokken
Omstændigheder ved indbruddet/hærværket
Din campingvogns/påhængsvogns reg.nr.
Hvor er indbruddet/hærværket sket?
Beskriv øvrige omstændigheder ved indbruddet/hærværket
Er der vidner til indbruddet/hærværket?
Er der udelukkende tale om hærværk?
Hvis ja, er der tale om seriehærværk(F.eks. andre på gaden eller p-pladsen
Navne, adresser og telefonnumre på vidner
Er der optaget politirapport?
Politistation og journalnr. på politirapport
Var campingvognen aflåst?
Har campingvognen monteret tyverialarm?
Hvis ja, var den aktiveret?
Var campingvognen udlånt?
Hvis ja skriv navn, adresse og tlf.nr.
Indbogenstande i køretøjet
Var der indbogenstande i køretøjet?
Genstand 1
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Genstand 2
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Genstand 3
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Var nogle af genstandene lånt/lejet/leaset?
Hvis ja, oplys nærmere
Er der tegnet ekstra forsikring for genstandene?
Hvis ja, oplys forsikringsselskab og policenummer
Navne, adresser og telefonnumre på evt. vidner
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse