Skadedato og -sted
Dato
Klokken
Skadested
Beskrivelse af skaden
Er der sket bygningsskade
Hvis ja, hvilken bygningsskade er der sket
Er der tegnet bygningsforsikring
Hvis ja, hvilket selskab
Policenr.
Hvem er ejer/administrator af ejendommen
Hvorledes er skaden opstået (udførlig beskrivelse)
Har der været åben ild
Har Brandvæsnet været tilkaldt
Hvilken station
Skadeomfang
I hvilken bygning er skaden sket
På hvilken etage og i hvilke værelser/rum er skaden sket
Politi
Er der optaget politirapport
Hvis ja, hvilken station
Anmeldelsesdato
Politiets journalnr.
Tæpper
Tæppets størrelse
Skadens størrelse
Tæppetype
Hvilken type gulv ligger tæppet på
Er tæppet fastgjort
Hvis ja,- hvordan
Er tæppet ejet af bygningens ejer
Er tæppet ejer af bygningens lejer
Er tæppet ejet af andre, hvem
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Forsikring i andet selskab
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Ejerforhold
Hvem tilhører de skaderamte genstande
Er tingene leaset eller lejet
Hvis ja, hvem er tingene leaset eller lejet hos
Driftstab
Har skaden indflydelse på virksomhedens drift og vil der blive stillet krav om driftstabserstatning
Hvis ja, -ca. kr.
Skadevolder
Er nogen skyld i skadens opståen
Hvis ja, hvem og hvordan
Skadeopgørelse (kvittering eller anden dokumentation bedes medsendt)
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskrivelse inkl. mærke/type
Købsdato
Købt brugt?
Pris
Har du en kvittering?
Nypris
Anslået rep.pris
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er du momsregistreret med det beskadigede
Er de oplyste priser indkøbspriser
Er priserne uden moms
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Andre oplysninger
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse