Skadedato og -sted
Dato
Klokken
Skadested
Beskrivelse af skaden
Hvorledes er skaden opstået (udførlig beskrivelse)
Er skaden sket under reparation/ombygning
Skadeomfang
Er skaden sket i beboelsesbygningen
Er skaden sket i garage/carport
Er skaden sket et andet sted
På hvilken etage og i hvilke værelser/rum er skaden sket
Hvilke ting eller installationer er beskadiget
Politi
Er der optaget politirapport
Hvis ja, hvilken station
Anmeldelsesdato
Politiets journalnr.
Glas
Er termoruden 2 lags
Er termoruden 3 lags
Er ruden enkeltlags glas
Andet
Er der tale om brud
Er der tale om ridser
Er der tale om punktering
Var glasset i forvejen beskadiget eller punkteret
Glassets mål
Sanitet (Kumme)
Er det et toilet der er beskadiget
Er det et badekar der er beskadiget
Er det en håndvask der er beskadiget
Er det et bidet der er beskadiget
Andet
Er der udelukkende tale om skade på emalje
Fabrikat
Farvet sanitet
Hvidt sanitet
Keramiske/induktion kogeplader
Er der tale om brud
Er der tale om ridser
Alder
Fabrikat og type
Forsikring andetsteds
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Policenr
Skadevolder
Er nogen skyld i skadens opståen
Hvis ja, hvem og hvordan
Skadeopgørelse
Hvem skal udbedre skaden
Håndværkerudgift ca. kr. excl. moms
Hvem skal udbedre skaden
Håndværkerudgift ca. kr. excl. moms
Hvem skal udbedre skaden
Håndværkerudgift ca. kr. excl. moms
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er de momsregistreret med det beskadigede
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Træffetid
Telefonnr.
Andre oplysninger
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse