Skadedato og -sted
Dato
Klokken
Skadested
Beskrivelse af skaden
Hvordan er skaden sket
Skadeomfang
I hvilken bygning er skaden sket
På hvilke etager og i hvilke værelser eller rum er skaden sket
Hvilke ting eller installationer er beskadiget
Politi
Er der optaget politirapport
Hvis ja, hvilken station
Anmeldelsesdato
Politiets journalnr.
Glas
Er termoruden 2 lags
Er termoruden 3 lags
Er ruden enkeltlags glas
Andet
Er der tale om brud
Er der tale om ridser
Er der tale om punktering
Var glasset i forvejen beskadiget eller punkteret
Glassets mål
Tæpper
Tæppets størrelse
Skadens størrelse
Tæppetype
Hvilket gulv ligger tæppet på
Forsikring andetsteds
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Policenr
Skadevolder
Er nogen skyld i skadens opståen
Hvis ja, hvem og hvordan
Skadeopgørelse
Hvem skal udbedre skaden
Håndværkerudgift ca. kr. excl. moms
Hvem skal udbedre skaden
Håndværkerudgift ca. kr. excl. moms
Hvem skal udbedre skaden
Håndværkerudgift ca. kr. excl. moms
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er de momsregistreret med det beskadigede
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Træffetid
Telefonnr.
Andre oplysninger
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse