Skadedato og -sted
Dato
Klokken
Skadested
Beskrivelse af skaden
Hvordan er skaden sket
Skyldes skaden tilfældig strømafbrydelse
Hvis ja, hvordan
Er der blevet afbrudt for strømmen
Hvis ja, hvordan
Køleskab/frysers rumindhold i liter
Køleskab/frysers alder og købsdato
Er køleskab/fryser købt som nyt
Er der garanti på køleskab/fryser
Forsikring andetsteds
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Policenr
Ejerforhold
Hvem tilhører de skaderamte genstande
Er tingene leaset eller lejet
Hvis ja, hvem er tingene leaset eller lejet hos
Skadeopgørelse
Udspecificeret opgørelse over de beskadigede varer indeholdende varens art, antal/kg. samt pris
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er de momsregistreret med det beskadigede
Er de oplyste priser indkøbspriser
Er priserne uden moms
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Træffetid
Telefonnr.
Andre oplysninger
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse