Skadedato og -sted
Dato
Klokken
Skadested
Beskrivelse af skaden
Hvorledes er skaden opstået (udførlig beskrivelse)
Hvad er der foretaget for at forebygge yderligere skade
Har skaden medført følgeskade(f.eks. vandskade
Hvis ja, - hvilken
Kan skaden skyldes fejlmontering, fejlkonstruktion - eller anden fejl
Er der foretaget regelmæssingt eftersyn og vedligeholdelse
Skadeomfang
Er skaden sket i beboelsesbygningen
Er skaden sket i garage/carport
Er skaden sket et andet sted
På hvilken etage og i hvilke værelser/rum er skaden sket
Hvilke ting eller installationer er beskadiget
Er det beskadigede opført eller anbragt på muret/støbt fundament/betonblokke
Glas
Er termoruden 2 lags
Er termoruden 3 lags
Er ruden enkeltlags glas
Andet
Er der tale om brud
Er der tale om ridser
Er der tale om punktering
Var glasset i forvejen beskadiget eller punkteret
Glassets mål
Forsikring i andet selskab
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Skadeopgørelse
Hvem skal udbedre skaden
Hvem skal udbedre skaden
Hvem skal udbedre skaden
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er du momsregistreret med det beskadigede
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Andre oplysninger
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse