Skadedato og -sted
Dato
Klokken
Skadested
Beskrivelse af skaden
Hvorledes er skaden opstået (udførlig beskrivelse)
Hvor kommer vandet fra
Hvad er der foretaget for at forebygge yderligere skade
Over hvor lang tid er skaden sket
Er skaden sket fra/på skjulte rør
Er skaden sket fra/på synlige rør
Hvor er røret placeret
Hvor gammelt er røret
Skadeomfang
Er skaden sket i beboelsesbygningen
Er skaden sket i garage/carport
Er skaden sket et andet sted
På hvilken etage og i hvilke værelser/rum er skaden sket
Frostskade
Hvor mange grader frøs det
Hvad er der foretaget for at forebygge yderligere skade
Var rummet opvarmet
Hvis nej, var rørsystemet tømt for vand
Er der tale om en udlejningsejendom
Tæpper
Tæppets størrelse
Skadens størrelse
Tæppetype
Hvilken type gulv ligger tæppet på
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Forsikring i andet selskab
Er de skaderamte genstande forsikret i et andet selskab
Hvis ja, hvilket selskab og policenr.
Skadevolder
Er nogen skyld i skadens opståen
Hvis ja, hvem og hvordan
Skadeopgørelse
Hvem skal udbedre skaden
Hvem skal udbedre skaden
Hvem skal udbedre skaden
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde.
Moms
Er du momsregistreret med det beskadigede
Besigtigelse
Aftale om besigtigelse kan træffes med
Andre oplysninger
Vælg hvordan en eventuel erstatning skal udbetales
Ønskes erstatningen udbetalt til en anden konto end Nemkonto?
Registreringsnummer
Kontonummer
Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan erstatningen bortfalde
Send skadeanmeldelse